Vinařství Zlati Grič

Hlavní aktivitou firmy Zlati Grič je produkce hroznů a vína. Kromě toho také provozují 9 jamkové hřiště a cvičiště obklopené vinicemi a restauraci Grič s kapacitou 100 míst a 100 míst na terase. Tuto činnost vykonávají převážně v oblasti Škalce nad městem Slovenske Konjice ležící mezi Konjickou horou a majestátním pohořím Pohorje.

Doplňkovou činností je produkce stolních jablek, obchod se zemědělskými potřebami určené zejména pro vinaře a sadaře a také dodávky dekorativních rostlin.

Pokud jde o technologické vybavení a architektonické dispozice je vinný sklep Zlati Grič jedním z nejmodernějších v regionu. 3.500 čtverečních metrů je kompletně umístěných v zemi, střecha je porostlá travou. Viditelná je pouze menší část fasády a charakter okolní krajiny je tak zachován v co největší míře. Světlo dovnitř proniká prosklenými atrii. Kapacita sklepa je 13.000 hektolitrů. Víno je převážně v nerezových tancích, které jsou spojené se systémem dohledu a kontroly kvality. Sklep s dřevěnými barely s kapacitou 450 hektolitrů tvoří representační část ochutnávkové místnosti a obchodu.

Vinné hrozny, ze kterých vyrábějí výběrová vína, jsou pěstovány v nejlepších viničních polohách, kde je tato tradice stará již přes osm set let. Při výrobě pouze kvalitních vín používají technologie založené na malém zatížení hlav vinné révy a ekologicky šetrnou výrobu.

Slovinsko, malé a nezapomenutelné, rozmanité a krásné. A někde uprostřed, v Dravinjském údolí, leží Slovenske Konjice – město vína a květin. Město pro milovníky všeho dobrého – výběrových vín, ovocných pálenek, dobrého jídla, historie a pohybu v přírodě. S tím vším mají ve Zlatem Griči bohaté zkušenosti.

www.zlati-gric.si

Zlati Grič

Zlati Grič

Zlati Grič