Vinařství Emeran Reya

Už tři generace rodiny Reyů následují přesvědčení, že víno se vytváří na vinici. Vinař mu může pouze umožnit, aby ukázalo to nejlepší v sobě. Výsledkem jsou pak autentická vína s pěkně projevenými odrůdovými vlastnostmi.

Statek se nachází v kopcovité krajině nedaleko slovinsko-italských hranic v obci Kozana. Otevřenost k moři, dobré slunečné podmínky, úrodná půda prospívá všemu, co zde roste – třešně, broskve, meruňky, hrušky, fíky, švestky, khaki, olivovníky a na nejlepších polohách vinná réva.

Slínová půda ve vinicích je pokryta travou, která udržuje dostatek vláhy a živin i v sušších měsících. Jak přikazuje tradice, mezi keři vinné révy rostou stromky třešní. Jihozápadní poloha vinic zajišťuje blahodárné sluneční paprsky a na sklonku léta teplá odpoledne přecházejí v poměrně chladné noci. To vše pomáhá udržovat odrůdové vlastnosti hroznů, ze kterých po sklizni vznikají špičková vína.

Základním principem vinařů rodiny Reya je, že víno vzniká na vinici. Další péčí může vinař vínu pouze umožnit, aby projevilo to nejlepší v sobě.

Rodina Reyů zde žije již po staletí. Písemné prameny zmiňují rok 1735, kdy jim rakousko-uherský císař udělil šlechtický titul. Vínu se věnují poslední tři generace hospodářů. Dědeček, Edvard Reya, v roce 1930 vyrobil na tuto dobu úctyhodných 8.000 l vína. Po něm hospodářství a lásku k vinařství převzal syn Emeran, který mu dal společně se svou ženou Božou nový impuls, vybudoval nový vinný sklep a zavedl moderní technologie. Po předčasné smrti otce převzal statek syn Edvard Reya, který s pomocí své matky a jejími cennými zkušenostmi pokračuje a obohacuje rodinnou tradici.

www.reya.eu